Mihály bemutatkozik

AJÁNLÁS

Azoknak az Öreg Lelkeknek ajánljuk ezt a könyvet, akik a Fiatal Lelkek óriási kihívásokat támasztó társadalmában élnek, dolgoznak és lankadatlanul küzdenek integritásuk megőrzéséért.

 

ELŐSZÓ

Mihály tanításainak birtokában egy különleges perspektívából tekinthetsz életedre. Létezésed alapkérdéseinek tanulmányozása során nemcsak saját sorsodról alkothatsz átfogóbb képet, hanem tisztábban átláthatod azt is, mások miért viselkednek úgy, ahogy viselkednek.

Ki vagyok én?

Mit keresek itt?

Miről szólnak kapcsolataim?

És mihez kezdjek mindezzel?

Ebben a könyvben válaszokra lelhetsz e kérdésekre. Mihály Igazságod meglátására és érzelmi egyensúlyod megteremtésére bíztat. Ha alkalmazod tanításait hétköznapi életedben, integrálhatod fizikai, érzelmi, logikus énedet és pszichédet, jelentős támogatást ajándékozhatsz a környezetednek és az egész emberiségnek. Életed teljesebbé válhat, elérheted életcélodat, majd továbbléphetsz.

MIHÁLY BEMUTATKOZIK:

Egy 1050 Lélekből álló „entitás” vagyok. A fizikai síkon töltött életeimet a Földön éltem. Tanulásom befejezése után az Asztrálsíkon áthaladva a Kauzális síkra költöztem, ahol most is lakom és tanítok. Azért használom a Mihály nevet, mert így hívták entitásom Földön élő, utolsó részét. Tanításaim során azt az igazságot adom át neked, amit és ahogy a Kauzális síkról látok. Tanítóm a Végtelen Szellem.

A célom, hogy megkönnyítsem a Földön jelenleg zajló intenzív planetáris átalakulást, a tudati, illetve társadalmi szerkezetváltást és felébresszem a Lélek-Érettség egy magasabb szintjére lépni készen álló Lelkeket.

Ez az univerzum, amelynek te is része vagy, egy fejlett struktúrával rendelkező élő organizmus, melynek célja a fejlődést és az önmegismerést elősegítő, új tapasztalatok megszerzése. Szerintem ez az élet lényege. A világegyetem szerkezete egy kitűnően megszervezett játszmához hasonlítható, amely lehetővé teszi a fejlődést és a növekedést a játék kezdeténél kialakult paraméterek alapján. Amint elérte célját, befejeződik és elkezdődik egy új kör, új szabályokkal.

A világegyetem felépítésére vonatkozó információkat fogok eléd tárni, amelyekből benne játszott szerepedet és az egészhez fűződő kapcsolatodat tisztábban megértheted. Továbbá az eléd tárt ismeretek alapján megállapíthatod, hol helyezkedsz el a tapasztalatok körében. E tudás segíti Lelked és személyiséged fejlődését.

Tanításom nem dogmatikus, nem is szabad szó szerint venni. Akkor is érvényes ez az információ, ha nem hiszed. Azt kérem, válaszd ki, mi az, amit fel tudsz használni, és mi az, amit nem. A vakhit nem segíti elő a fejlődést, de a meggyőződés és a számodra beváló alapelvek alkalmazása igen.

Nem vagyok tévedhetetlen. Én, azaz mi, ugyanúgy, mint ti, az önfelfedezés útját járjuk. Nem tudunk mindent, mivel még nem egyesültünk az univerzum teljes tudatával. Azonban módunkban áll felkínálni egy olyan entitás tapasztalatait, aki befejezte tanulmányait a Fizikai- és az Asztrál síkon, és mindenre emlékszik e régiókban élt életeiből.

Személyes kapcsolatban állok minden tanítványommal, – így veled is, – mindenkivel, aki beleegyezett a velem történő együttműködésbe. Oly mértékben segítek neked, amennyire hajlandó vagy megnyílni és meghallani engem. Nem csak egyénileg dolgozom veled együtt, hanem hasonló leckéket elsajátítani kívánó Lelkekből álló társaid csoportjait is támogatom.

Médiumokon és “csatornákon”, azaz olyan embereken keresztül tanítok, akik hosszú ideje elkötelezték magukat mellettem, és pontosan azt adják tovább, amit közölni szeretnék. Mindegyik „csatorna” különleges képességekkel rendelkezik az igazság, a szeretet és az energia közvetítésére. Mivel sokfélék és különféle területeken tehetségesek, nem feltétlenül ugyanúgy és pontosan ugyanazokat az információkat adják át – ezzel elkerülhetjük, hogy a tanítások dogmatikussá váljanak.

A tanok e rendszerének nincs kiemelt vezetője. Úgy gondoljuk, hogy az emberek elértek a fejlődésnek egy olyan fokára, ahol képesek kezükbe venni életük irányítását és nincs szükségük egy autoritás útmutatására. Ritkán adunk tanácsot. Tapasztalataink alapján arra a következtetésre jutottunk, miszerint a Lélek leggyorsabban akkor fejlődik, ha saját maga vezeti önmagát és nem akkor, ha mások utasításainak engedelmeskedik. A nagyobb lehetőségek meglátásának képességét ajándékozzuk nektek. Továbbá olyan módszereket mutatunk be, amelyek segítségével tanulmányozhatjátok eszenciális éneteket és személyiségeteket fejlődésetek érdekében.

A spirituális éréshez vezető minden utat egyaránt megfelelőnek ismerünk el. E tanításban nincs helyes vagy helytelen, jó vagy rossz; ezek a fizikai sík fogalmai. Úgy tartjuk, mindenki a maga ütemében fejlődik. Pusztán kifejezésre juttatunk számunkra igaz információkat. A Fizikai síkon szerzett tapasztalatokat ugyanolyan értékesek tekintjük, mint bármely más síkon szerzetteket.

A fizikai világban történő létezéshez vállaltad, hogy elfelejted, ki vagy, és megtapasztalod a fejlődést ösztönző elkülönültséget. Majd ha Öreg-Lélekké válsz és befejezed a tapasztalatszerzést a fizikai síkon, megszabadulhatsz ettől az érzéstől. Ekkor kezdesz készülni a következő, Asztrál síkon zajló tanulási ciklusra.

E tanítás szerint minden élet egy tapasztalati kör, illetve spirál, és a kör egyetlen pontja sem jobb vagy rosszabb bármely másiknál. Minden pont csupán egy újabb perspektíva, amely mögött más és más tanulság rejlik. Mindannyian egyenrangú részei vagytok az egésznek, azaz a Taonak, függetlenül tudatosságotok mértékétől. A tanító igazi feladata emlékeztetni benneteket arra, amit már úgyis tudtok.

Egyes irányzatok a Fizikai sík megtagadására buzdítanak. A mi tanításainkban szó sem esik a „megvilágosodottságról”, hiszen a „megvilágosodás” egy tudatossági fokot jelent, a tudatot pedig mindig lehet fejleszteni. Bátorítunk, hogy tudatosítsd magadban mind fizikai, mind spirituális létezésed, és integráld lényed különböző aspektusait a benned rejlő kincsek felfedezéséhez. Arra is inspirálunk, hogy egyre gyakrabban merülj bele a „megvilágosodás” pillanataiba, miközben hétköznapi életedet éled.

TANÍTÁSAIM CÉLJA

Segítek, hogy önmagad és mások mélyebb szintű megértése által rálelj a feltétel nélküli szeretethez vezető ösvényre. Arra az állapotra, amelyben elfogadod önmagad és másokat, azaz tudod, hogy mindenki a megfelelő utat járja, és azokat a leckéket tanulja, amelyeket magának kijelölt. E minőség az enyhe toleranciától a végtelen elfogadásig és szeretetig terjed.

Az egyik univerzális törvény kimondja, hogy csak olyan mértékben tudsz másokat szeretni és elfogadni, amennyire önmagadat. Éned tanulmányozása során jobban megérted saját magad és azt, milyen kihívásokat és feladatokat írtál elő számodra jelen életedre. Így megteremtheted a lehető legmegfelelőbb cselekedetekhez és lehetőségeid teljes mértékű kihasználásához nélkülözhetetlen belső egyensúlyt.

Az önbecsülés tanulása során felfedezed azt is, hogy másokat miképp tisztelj. Megértheted, hogy a többi ember éppen ott tart, ahol tartania kell, továbbá azokba a feladatokba is betekintést nyerhetsz, amelyeket mások tűztek ki maguk elé.

A Lélek különböző Érettségi szinteken halad keresztül fejlődése során, és minden pillanatban egy meghatározott feladaton munkálkodik. Ennek tudatában képes leszel elfogadni, hogy valamennyi ember azon a szinten működik, amelyiken dolga van.

Lélek-Érettséged tanulmányozása segít meghaladnod a korábbi életeidben elért legmagasabb szintedet. Fontos tudnod azt is, hogy három életből kettőben a legtöbb Lélek nem választ spirituális növekedéssel járó utat. Még ha nem is dolgozol közvetlenül szellemi előrehaladásodon, akkor is fejlődsz a Fiizikai sík jelenségeinek megtapasztalása által.

Tanításaim minden utat igaznak ismernek el, és nem állítom, hogy az enyém az egyetlen. Tudom, hogy egyesek születésük előtt vállalták információim bizonyos részeinek elsajátítását. Nem kap büntetést, aki nem hiszi, vagy nem követi őket. Évszázadok alatt rájöttem, hogy az emberek azt tesznek, amit akarnak, nem számít. Épp ezért nem adok tanácsot, pusztán ismereteket adok át olyan összefüggésben, ahogy én (az entitás, valamennyi részemmel összhangban) látom.

Rendszerem az univerzum modelljeként működik, és ugyanazon törvények irányítása alatt áll, mint maga a világegyetem. Eszközt nyújt önmagad és a mindenség tanulmányozására, mivel ugyanazok a szabályszerűségek fedezhetők fel az emberen belül (mikrokozmosz) és a világegyetemben (makrokozmosz). Létezik két törvény, amelyekkel lépten-nyomon találkozni fogsz, ezek a Hármasság és a Hét törvénye, amit Triádnak és Szeptánsnak is hívnak. Röviden, a Hármasság törvénye szerint minden eseményben három erő hat: a megerősítő, a tagadó és a semleges. A Hét törvénye azt mondja ki, hogy valamennyi jelenség kapcsán hét rezgési minőség, illetve megvalósítási mód létezik.